กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก ร่วมต้านภัยโควิต(รอบ2)

กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก ร่วมต้านภัยโควิต(รอบ2)

งานควบคุมและป้องกันโรค  ร่วมกับงานป้องกันฯ และงานรักษาความสะอาด เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก ร่วมต้ายภัยโควิต(รอบ2)ออกรณรงค์ล้างทำความสะอาด ในเขต
ตลาด เม่งอุย และตลาดบ้านบก (เวลา 09.00-12.00น.) ตลาดเทพธานี (เวลา13.30-16.00น.)
 ตลาดมนตรี หรือตลาดเช้า 17.00-18.30 น. 
รวม 4 แห่ง 

Share on Line
Share on Pinterest