งานรักษาความสะอาด งานป้องกันฯ และงานเทศกิจ ออกดำเนินการล้างทำความสะอาด ต้อนรับเทศกาลปีใหม่เมืองสะอาด วันที่ 2

งานรักษาความสะอาด งานป้องกันฯ และงานเทศกิจ ออกดำเนินการล้างทำความสะอาด ต้อนรับเทศกาลปีใหม่เมืองสะอาด วันที่ 2

งานรักษาความสะอาด งานป้องกันฯ และงานเทศกิจ  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ออกดำเนินการล้างทำความสะอาด ต้อนรับเทศกาลปีใหม่เมืองสะอาด วันที่ 2 จุดเริ่มต้น แยกไฟแดงจากร้านไทยเสรี ถึง รร.อรจันทร์ และ หน้า advice ถึง สี่แยกไฟแดง ร้านแว่นท้อบเจริญ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.

Share on Line
Share on Pinterest