งานรักษาความสะอาด งานป้องกันฯ และงานเทศกิจ ออกดำเนินการล้างทำความสะอาด ต้อนรับเทศกาลปีใหม่เมืองสะอาด

งานรักษาความสะอาด งานป้องกันฯ และงานเทศกิจ ออกดำเนินการล้างทำความสะอาด ต้อนรับเทศกาลปีใหม่เมืองสะอาด

งานรักษาความสะอาด งานป้องกันฯ และงานเทศกิจ ออกดำเนินการล้างทำความสะอาด ต้อนรับเทศกาลปีใหม่เมืองสะอาด วันที่ 2 จุดเริ่มต้น ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. แยกไฟแดงจากร้านมนตรีพานิชย์ ถึง ไฟแดงศาลหลักเมือง 
ผลการดำเนินการ เรียบร้อย

Share on Line
Share on Pinterest