งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการเก็บกวาดเศษขยะมูลฝอยตลาดนัดวันอังคาร

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการเก็บกวาดเศษขยะมูลฝอยตลาดนัดวันอังคาร

งานรักษาความสะอาด กองสากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการเก็บกวาดเศษขยะมูลฝอยตลาดนัดวันอังคาร ในบริเวณทางสาธารณ ถนนอนันตภักดี และซอยถนนคนเดิน ตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ตกค้างหลังตลาดวาย และลดปัญหาภาพลักษณ์ที่ไม่สวยสะอาดตาแก่ผู้ทัศนาจรไปมา

Share on Line
Share on Pinterest