ล้างทำความสะอาด ถนน ทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลฯ

ล้างทำความสะอาด ถนน ทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลฯ

วันที่ 21 ธันวาคม 2563
งานรักษาความสะอาด และงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการล้างทำความสะอาด ถนน ทางสาธารณะ ในเขต เทศบาล จุดเริ่มต้น แยกไฟแดงเมืองทองถึง ไฟแดง กม.0 
กองสาธารสุข งานป้องกัน และงานเทศกิจ ล้างทำความสะอาด ดำเนินเรียบร้อย(ตามแผนปฎิบัติงาน ต้อนรับปีใหม่เมืองสะอาด)

Share on Line
Share on Pinterest