พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกันทรลักษ์

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกันทรลักษ์

 

ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563

         เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยนายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ จัดงานสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์โดยได้รับเกียรติจากประธานฝ่ายสงฆ์พระราชกิตติรังษี(เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ) และประธานฝ่ายฆราวาส นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และท่าน ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ร่วมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ซึ่งภายในงานมีการแสดงรำสมโภชองค์เจ้าพ่อศรีศักดิ์หลักเมืองการบวชชีพราหมณ์ และการแสดงธรรมจากพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราวรามราชวรมหาวิหารรวมถึงการร่วมทำวัตรเย็น และเจริญภาวนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณตลอดทั้งคื

Share on Line
Share on Pinterest