พิธีสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อเป็นการสดุดีเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน

พิธีสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อเป็นการสดุดีเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน

 

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

        เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยนายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่นราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ร่วมพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อเป็นการสดุดีเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน  ในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีนายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี โดยประธานในพิธีได้นำพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ณ ลานอนุสาวรย์ฯ

Share on Line
Share on Pinterest