อบรม e-laas ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบรม e-laas ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่  29  สิงหาคม  2561   เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จัดอบรม  e-laas ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ  ห้องประชุมสภาชั้น 3  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest