โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561

นายทรงชัย. รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และคณะกรรมการชุมชน อสม. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest