งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา. ประจำปี 2561

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา. ประจำปี 2561

นายทรงชัย. รุจิรารังสรรค์นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา. ประจำปี 2561 ณ บริเวณพุทธอุทยานศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา. ประจำปี 2561 และยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Share on Line
Share on Pinterest