โครงการ ส่งเสริมนันทนาการ และการละเล่นพื้นบ้านไทย ประจำปี 2561

โครงการ ส่งเสริมนันทนาการ และการละเล่นพื้นบ้านไทย ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ นำโดย นายวีระพล จักขุพันธ์ เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมนันทนาการ และการละเล่นพื้นบ้านไทย ประจำปี 2561 ระหว่าวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาอำเภอ(เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด) อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ผลการแข่งขัน เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ชนะเลิศ การแข่งขันวิ่งตะขาบ ชนะเลิศการแข่งขันชักกะเย่อ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เชียร์ลีดเดอร์


Share on Line
Share on Pinterest