ปฏิทินการท่องเที่ยว 2561

ปฏิทินการท่องเที่ยว 2561

ปฏิทินการท่องเที่ยวอำเภอกันทรลักษ์ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ได้ทราบถึงเมืองกันทรลักษ์ มีงานประเพณี เทศกาล และสถานที่ท่องเที่ยว ไว้ต้อนรับประชาชนหรือนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

Share on Line
Share on Pinterest