พิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

พิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และนายวีระพล จักขุพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้เดินทางมาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

อำเภอกันทรลักษ์ดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

นำโดย นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน ร่วมประกอบพิธีพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นที่เคารพสักการะให้กับพี่น้องประชาชน

สามารถบริจาคสมทบเพื่อก่องสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
โดยบริจาคเงินได้ที่ บัญชี "เงินบริจาคจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕" ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขากันทรลักษ์ เลขที่บัญชี 020206319152 หรือ บริจาคได้ที่ เสมียนตราอำเภอ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 045-661 422

Share on Line
Share on Pinterest