แห่ถ้วยพระราชทานและถ้วยประทางการแข่งกีฬาเซปักตะกร้อและกีฬาฟตซอล

แห่ถ้วยพระราชทานและถ้วยประทางการแข่งกีฬาเซปักตะกร้อและกีฬาฟตซอล

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานและถ้วยประทางการแข่งกีฬาเซปักตะกร้อและกีฬาฟตซอล เทศบาลเมืองกันทรลักษ ประจำปี 2560

Share on Line
Share on Pinterest