ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559

   เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยมีนายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษื พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน  พี่น้องประชาชนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ด้วย

Share on Line
Share on Pinterest