พิธีบวงสรวงปู่ตาชุมชนป่าไม้พัฒนา ประจำปี 2559

พิธีบวงสรวงปู่ตาชุมชนป่าไม้พัฒนา  ประจำปี 2559

   นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  และพี่น้องชุมชนป่าไม้พัฒนาร่วมพิธีบวงสรวงปู่ตาชุมชนป่าไม้พัฒนา  ประจำปี 2559

Share on Line
Share on Pinterest