ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

        นายพิพัฒฬ์ นะรุน รองปลัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยการจัดรถน้ำบริการน้ำสะอาดแก่คนในชุมชนห้วยพอก ตามแนวทางการงานของฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,งานเทศกิจ,และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ หากพี่น้องประชาชนต้องการติดต่อขอความช่วยเหลือ โทรมาได้ที่เบอร์ 045 661381 หรือ มาติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ครับ

Share on Line
Share on Pinterest