งานบุญเทศมหาชาติ(บุญผะเหวด) ประจำปี 2559

ภาพบรรยากาศ งานบุญผะเหวด เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2559 โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ ธนะมัย นายอำเภอกันทรลักษ์ รับบทเป็นพระเจ้ากรุงสัญชัย นางสาวสุกัญญา ภูมิโยธา รองผู้อำนวยการ รร.ดำรงราชานุสรณ์ รับบทพระนางผุสดี นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการเขตการศึกษา เขต 4 รับบทพระเวศสันดร นางสิริณดา พุทธการี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ รับบทพระนางมัทรี และนางสาวจารุภา สมจิตติ์ชอบ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ รับบท พระนางอมิตตาดา ทางเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอขอบพระคุณ ทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้

Share on Line
Share on Pinterest