5 ธันวามหาราช

  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  นำโดย นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช  โดยมีนายอภิชาติ  ธนะมัย  นายอำเภอกันทรลักษ์  เป็นประธาน  ณ  หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest