วันปิยมหาราช ประจำปี 2558

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  นำโดย นายวีระพล  จักขุพันธ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชงาน  ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ร่วมงานวันปิยมหาราช  ประจำปี  2558

Share on Line
Share on Pinterest