ประมวลภาพกิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2558

ประมวลภาพกิจกรรมงานสงกรานต์  ประจำปี 2558

   ภาพกิจกรรมขบวนแห่งานสงกรานต์  ประจำปี 2558 วันที่ 12  เมษายน  2558  ณ ศาลหลักเมืองศาลเจ้าอำเภอกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest