งานบุญเทศมหาชาติ(บุญผะเหวด) ประจำปี 2558

งานบุญเทศมหาชาติ(บุญผะเหวด) ประจำปี 2558

  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ร่วมกับ  วัดศิริวราวาส  จัดงานเทศบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด)ขึ้น  เมื่อวันที่  5  เมษายน  2558  ณ  วัดศิริวราวาส

Share on Line
Share on Pinterest