วันผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

วันผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

      ชมรมผู้สูงอายุ  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี  2558 และจัดเฉลิมพระเกียรรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ศาลาเอนกประสงค์  ศาลเจ้าอำเภอกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest