ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการไม่จำหน่ายเหล้าเบียร์แก่เด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการไม่จำหน่ายเหล้าเบียร์แก่เด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี

      นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการไม่จำหน่ายเหล้าเบียร์แก่เด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยเป็นร่วมมือกันระหว่าง สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) กับ ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)

Share on Line
Share on Pinterest