ประชาคมเมือง ประจำปี 2558

ประชาคมเมือง ประจำปี 2558

    นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน  คณะกรรมการชุมชนทั้ง 21 ชุมชน  ได้ร่วมกันประชาคมเมือง  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน

Share on Line
Share on Pinterest