จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลกันทรลักษ์

จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลกันทรลักษ์

  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ขอความร่วมมือกับพ่อค้าแม่ค้า จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบริเวณด้านหน้า โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากพ่อค้า แม่ค้าเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้บริเวณด้านหน้า รพ. มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ พ่อค้า แม่ค้าบริเวณดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

Share on Line
Share on Pinterest