สาธิตการดับเพลิง งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

สาธิตการดับเพลิง งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  สาธิตการดับเพลิงฝนงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558

Share on Line
Share on Pinterest