การขุดลอกห้วยพอกเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

การขุดลอกห้วยพอกเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

การขุดลอกห้วยพอกเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  โดยชุมชนราษฎร์พัฒนา

Share on Line
Share on Pinterest