งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประจำปี 2557

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประจำปี 2557

Share on Line
Share on Pinterest