วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557

วันผู้สูงอายุ  ประจำปี 2557

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จัดโครงการวันผู้สูงอายุ  ประจำปี2557  เมื่อวันที่ 12  เมษายน  2557  ณ  ศาลอเนกประสงค์  ศาลเจ้าอำเภอกันทลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest