วันสงกรานต์ ประจำปี 2557

วันสงกรานต์ ประจำปี 2557

 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จัดงานสืบสานประเณีสงกรานต์  ประจำปี  2557  เมื่อวันที่  13  เมายน  2557  ณ  บริเวณศาลหลักเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest