อัญเชิญไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตื ศรีสะเกษเกมส์

อัญเชิญไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตื  ศรีสะเกษเกมส์

  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  อัญเชิญไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตื  ครั้งที่  30  ศรีสะเกษเกมส์

Share on Line
Share on Pinterest