เทศบาลเมืองกันทรลักษ์รับรางวัลรายการร้อยมือสร้างเมือง

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์รับรางวัลรายการร้อยมือสร้างเมือง

  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ได้ส่งโครงการ  ชุมชนมุ่งสู่สุขภาพดี  วิถีพอเพียง  เข้าร่วมแข่งขันในรายการร้อยมือสร้างเมือง  ทางช่อง 9 อสมท.  ซึ่งได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับที่  2  และรางวัลขวัญใจมหาชน

Share on Line
Share on Pinterest