ประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ 2561

ประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ 2561

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประชุมประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2561 โดยมีนายทรงชัย รุจิรารังสรรค์

นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

Share on Line
Share on Pinterest