โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน (ประชุมผู้ปกครอง)และพิธีมอบทุนฯ

โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน (ประชุมผู้ปกครอง)และพิธีมอบทุนฯ

นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมโครงการสานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน (ประชุมผู้ปกครอง)และพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯ/ทุนเรียนดี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 อนุบาลบ้านป่าไม้ โดยมีคณะครูผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Share on Line
Share on Pinterest