ประชุมสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ประชุมสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

 

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

 

 

Share on Line
Share on Pinterest