การประกวดการจัดการขยะมูลฝอย

การประกวดการจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เข้าร่วมงานการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย"อำเภอสะอาด" ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest