สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ วันที่ 2 พ.ย 2558

Share on Line
Share on Pinterest