ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กจากหน้าโรงเรียนบ้านสว่างไปจนสุดซอย(ชุมชนสว่างสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest