ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest