ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกตลาดเย็น บ้านบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest