ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ประกวดราคาตจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest