ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังสนามกีฬากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จะเรียกทำสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแล้วเท่านั้น)

Share on Line
Share on Pinterest