ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 3 แยก ศพด.บ้านน้ำอ้อม 84 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest