ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest