ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คศล.จากหมู่ 13 ถึง 14 ถึง สี่แยกลุงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest