ประกวดราคาจ้างก่อส้รางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชิดบัญชา ซอย 7 (ช่วงจากแยกถนนชิดบัณชาไปทางทุ่งนาหนองตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest