ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

เรื่อง  ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

Share on Line
Share on Pinterest