ประกวดราคาจ้องก่อสร้างโครงการก่องสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น

งานพัสดุกลาง กองคลัง ได้ทำการประกาศประกวดราคาจ้องก่อสร้างโครงการก่องสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.๔/๑๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารที่แนบมาข้างล่างนี้

 

Share on Line
Share on Pinterest