ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จำนวน 4 โครงการ

เทศบาลกันทรลักษืมีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)โครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จำนวน 4 โครงการ (แยกซื้อ/จ้าง แยกเสนอราคา แยกทำสัญญาเป็นรายโครงการ และเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ รายละเอียดแนบท้ายตามประกาศ) ดังนี้

ดาวน์โหลด

Share on Line
Share on Pinterest